Ideologie

Start
Omhoog

Centraal staat het streven om iedere mens die wij ontmoeten tijdens onze trainingen zicht te geven op zichzelf en te laten groeien. Het gaat er onder andere om, zonder waardeoordeel naar de ander te luisteren, te reflecteren en de diverse (groei)mogelijkheden aan te geven.

Wanneer mensen te veel in een ‘ik-jij wereld’ leven, moet er samenhang van buitenaf aangebracht worden. Organisaties en ook de maatschappij vormen, al is dat niet altijd even duidelijk, een sociale eenheid, een ‘wij-wereld’.  Dat wil zeggen alles en iedereen staat met elkaar in verbinding. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen op internet.

Ieder individu is schepper van de huidige en toekomstige realiteit. Aduograaf ziet de wereld als een geďntegreerd geheel, voortdurend in verandering, waaraan niemand zich kan onttrekken.

Dat wil zeggen wat je de ander aandoet, doe je jezelf aan. Wat je voor de ander doet, doe je voor jezelf. Iemand die zich dat realiseert, is vanzelf enthousiast om aan zichzelf te werken.

Vanuit dit wereldbeeld zou je een organisatie kunnen zien als een levend organisme met een taak naar binnen en een taak naar buiten. Een organisme dat vraagt om een respectvolle benadering gericht op groei en heling (heelwording). Aduograaf beschouwt de bedrijven/instellingen waar ze voor werkt en ook zichzelf als zo’n organisme.

 

© 2000 - 2020    Aduograaf    |   Disclaimer   |   copyright   |   paul@aduograaf.nl   |   home      inschrijving KvK 14090957